Otwarte Mistrzostwa Polski niepełnosprawnych w JUDO 2022

W dniach 22-25.09.2022, odbędą się Otwarte Mistrzostwa Polski w Judo osób niepełnosprawnych intelektualnie – Europejski Festiwal Judo

Zasady rekrutacji do projektu:
W imprezie wezmą udział osoby niepełnosprawne intelektualnie  zaproszone  przez organizatora oraz zgłaszające się indywidualnie.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie polskiego orzeczenia o  niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.


„SIĘGAMY PO SUKCES” Otwarte Mistrzostwa Polski w Judo osób niepełnosprawnych intelektualnie – Europejski Festiwal Judo

Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.06.2022 – 31.12.2022.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 56 292,95

Dofinansowanie ze środków PFRON (w zł) 49 612,95

Projekt współfinansowany ze środków PFRON