„Działamy Razem” Otwarte Mistrzostwa Polski w Judo osób niepełnosprawnych intelektualnie – Europejski Festiwal Judo

  • W dniach 25-28.05.2023r, odbędą się Otwarte Mistrzostwa Polski w Judo osób niepełnosprawnych intelektualnie – Europejski Festiwal Judo
  • Zasady rekrutacji do projektu:
  • W imprezie wezmą udział osoby niepełnosprawne intelektualnie  zaproszone  przez organizatora oraz zgłaszające się indywidualnie.
  • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie polskiego orzeczenia o  niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.
  • „Działamy Razem” Otwarte Mistrzostwa Polski w Judo osób niepełnosprawnych intelektualnie – Europejski Festiwal Judo
  • Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.03.2023 – 30.09.2023.
  • Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 85 869,60
  • Dofinansowanie ze środków PFRON (w zł) 73 169,60
  • Projekt współfinansowany ze środków PFRON