JUDO OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Organizatorzy , Sędziowie ,Trenerzy ,Wolontariusze oraz najważniejsi Zawodnicy.

Organizatorzy , Sędziowie ,Trenerzy ,Wolontariusze oraz najważniejsi Zawodnicy.